Kunskapskrav

Hur får vi in innehållet i läroplanen i bloggen? Här nedan visas läroplansinnehåll direkt kopplat till exempel ur bloggen:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Kommunikationen i våra inlägg och filmer bygger alltid  på välbekanta områden och utgår från elevernas intressen.

 

Vi övar och lär oss vad olika kroppsdelar heter på engelska.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Engelska finns alltid runt omkring oss i vår omgivning. Eleverna har blivit mycket uppmärksamma på alla engelska meddelanden som t ex finns på våra kläder:

[slideshow_deploy id=’244′]

Andraklassarna har lärt sig en ramsa om veckodagarna:

 

Det här är en enkel dialog på engelska mellan två elever när de gick i förskoleklassen som kom till mig och sa att de ville att jag skulle spela in dem när de pratade. Enkelt men med lust och inspirerat av andra elevers inlägg på bloggen.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

En text skriven av en elev i tredje klass:

Hi
My name is Glena. I am 9 years old. I live in hallsberg. I speak swedish and kurdish.
My favorite color is black,white,blue and purple. My favorite animal is dog,cat,rabbit and horse.
My favorite subject in shool is english,math and history. I like to paint. My favorit week is friday,saturday and sunday. My favorite month is january. BYE!

 

Mer från Lgr 11

I “Centralt innehåll” står det vad man ska arbeta med i de olika ämnena. I engelska ser det ut så här för eleverna i lågstadiet, alltså årskurs 1-3. Det är uppdelat i kommunikation, lyssna och läsa, tala, skriva och samtala.

I Lgr 11 under syftet för engelska så står det bl a:

-att undervisningen ska stimulera elevernas intressen för språk och kulturer.

-att de också ska utveckla sina kunskaper i att söka, värdera och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Under ”Övergripande mål och riktlinjer” står det också att skolan ska ansvara för att eleverna:

-kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Internet är vår dörr till resten av världen och det använder sig eleverna av hemma. Många elever lär sig mer engelska på fritiden än i skolan. Vi måste därför bli bättre på att använda oss av de möjligheter som internet ger. Jag upplever att genom att släppa in t ex Youtube och länkar till engelska sidor i undervisningen både stimulerar det eleverna och ökar lärandet. Man får in andra röster i klassrummet. Förutom det digitala verktyget Imovie så använder vi oss också av Padlet som är en digital anslagstavla som kopplar ihop Ipad med Smartboard. Ett annant vertyg är Kahoot där man på ett lättsamt sätt kan öva ordförståelse.

Under “Centralt innehåll” i Lgr 11 för förskoleklassen står det att även undervisningen för 6-åringarna ska innehålla digitala verktyg och medier för kommunikation. I förskoleklass är appen Imovie ett verktyg som vi använder när vi gör filmer och klipper ihop bild, ljud och text. Via Youtube hittar vi olika engelska filmer och andra klipp som används i undervisningen. Förutom 6-åringarnas egna inlägg och filmer är bloggen också ett sätt att ta del av de äldre elevernas arbeten och inlägg.

För att göra målen tydligare för eleverna har jag brutit ner det centrala innehållet och anpassat det för de olika årskurserna. Det här är en sammanfattning av målen för de olika årskurserna i de lägre åldrarna. Det här övar vi på lektionerna och på bloggen:

 •  ord för färger, djur, kläder, kroppsdelar och mat
 •  beskriva vädret
 •  kunna räkna upp till 100 när man kommer till 3:an
 •  göra enkla beskrivningar, t ex hur någon ser ut både muntligt och skriftligt
 •  presentera dig själv, både muntligt och skriftligt
 • förstå enkla uppmaningar och uttryck t ex genom hörövningar
 •  använda hälsningsfraser
 • ord för veckodagar/månader
 • klockan, ökad svårighetsgrad för varje år men i 3:an ska man kunna heltimme, halvtimme och kvart i/över
 • läsa och förstå enklare texter

 

 

Lämna en kommentar