Movies

Här kan man se filmer som vi använder oss av i undervisningen som gör det lättare att öva på det centrala innehållet i Lgr 11 för årskurs 1-3. Det här övar vi på:

 

Kommunikationens innehåll:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa:

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Tala, skriva och samtala:

 • Enkla presentationer
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

 

 

Lämna en kommentar