Om oss

Hej!

Jag som ansvarar för den här bloggen heter Åsa Eriksson Nylin. Jag är engelskalärare för de yngre eleverna på Stocksätterskolan i Hallsberg.

2017 var vi de lyckliga vinnarna som utsågs till Årets Webbstjärna! Vi vann också Årets klassblogg/ämnesblogg i kategorin årskurs 1-3!

 

Dunya visar upp vinsterna i 2017 års final i Webbstjärnan!

Tanken att börja med en blogg för undervisningen i engelska har jag haft ett tag. Jag har arbetat med klassblogg under de senaste åren och det är ett utmärkt verktyg för att öka lusten för skolarbete. Motivationen och intresset ökar när man får visa upp vad man lär sig genom att skriva, visa bilder eller göra filmer. Man blir delaktig i lärandet. De digitala verktygen kommer in naturligt i undervisningen. Att vi skulle lyckas så bra första året var verkligen otroligt roligt!

Att ha en blogg för engelska-undervisningen får eleverna att våga mer och inspirera till att visa upp vad de arbetar med och vad de lär sig i skolan. Den ska inspirera till att lära mer och öka intresset för engelska. Engelska är kul! Förutom att bloggen även får med föräldrarna på tåget och visar vad vi arbetar med i skolan, länkar den också till många fantastiska klipp och sidor på nätet som vi använder oss av på lektionerna. Youtube är en guldgruva för oss engelskalärare.

Vi arbetar alltid utifrån läroplanen Lgr 11 och med det centrala innehållet i fokus. Det är grunden till hur lektionerna planeras och genomförs.

Vår engelska-blogg är som ett paraply över hela engelska-undervisningen. Den visar upp delar av det som vi arbetar med på lektionerna och vad eleverna lärt sig.

education-919895_960_720

Med hjälp av den här engelska bloggen upplever jag att det blir så mycket enklare för mig som lärare. Eleverna vill prata engelska och visa vad de kan. Det underlättar för mig både i undervisningen men också när jag ska bedöma deras kunskaper. Bloggen gör det lättare för eleverna att våga prata. Det kan vara en svårighet i undervisningen, just att få alla att våga prata. Men om elever vet att de får chansen att göra om och klippa till t ex en film tills de blir nöjda kan det få fler att våga prata. Det är en början som så småningom ska leda till att man vågar tala engelska i andra sammanhang också. Ju mer man talar ett språk desto säkrare blir man.

Jag märker också att eleverna blir inspirerade av varandras inlägg. De kommer också själva med ideér och förslag på hur vi kan få till filmer och inlägg. Det är då som undervisningen blir som bäst-när eleverna är med på tåget!

What we learn with pleasure we never forget.

                                                              Alfred Mercier

Vad ska vi lära oss förutom kunskapskraven i engelska?

Det är många mål ur Läroplanen Lgr 11 som vi tränar här på bloggen. Bl a övar vi på :

att kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.

att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

att skriva texter där ord och bild samspelar.

att arbeta med källkritik och hur texters avsändare påverkar innehållet.

Upphovsrätt

De flesta bilder som vi använder oss av är från elevernas arbeten, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna bilder och filmer på eleverna och deras arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.
Tillsammans pratar vi om hur vi måste förhålla oss till det material som finns på nätet och vad som är tillåtet att användas.creative_commons Vi använder de bilder där upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller  bilder där det tydligt framkommer att de är fria att användas. De få gånger vi väljer bilder från Google använder vi oss av sökfiltret “Användningsrättigheter”.

Vad har vi lärt oss?

Att arbeta med en blogg är fantastiskt! Vilka möjligheter det ger! Förutom att träna oss i engelska och öka våra kunskaper så kan allt vi gör och arbetar med i skolan på det här sättet visas upp för andra. Det inspirerar oss att bli bättre och bättre och att visa upp mer av det vi gör. Bloggen är en fantastisk länk ut i cyperspace! Härifrån kan vi nå ut på Internet och länka vidare till Youtube och andra lärorika sidor på nätet. Vi har blivit bättre på att kritiskt granska det material som vi hittar. Vad kan vi använda? Vad får vi inte använda?

På vår blogg är eleverna producenter till arbetet och inte bara konsumenter. Det är deras kunskap, idéer och arbeten som visas upp.

Bloggen har ökat det digitala lärande hos både elever och lärare. Den har hjälp till att utveckla smartboard-användandet i klassrummet. Bloggskrivandet har dessutom  intensifierat elevernas lärplattsarbete. Numera har lärplattorna en självklar plats i klassrummet.

Elevernas glädje och lust för arbetet ökar när de får visa upp vad de kan! Vi försöker hela tiden komma på nya idéer för inlägg, texter och filmer som vi kan lägga in på bloggen.

När föräldrar på ett enkelt sätt kan sitta hemma och ta del av skolans vardag så kan de stötta eleverna hemma och resonera tillsammans med sina barn om vad de gjort och lärt sig på lektionerna. Vi hoppas givetvis också att våra inlägg inspirerar andra till att prata mer engelska och skriva texter.

 

1 tanke på “Om oss”

  1. Hej! Vilken fantastisk blogg ni har! Jag skriver för att både berömma er blogg men även för att få tag på någon eller några av lärarna bakom arbetet med bloggen. Jag skriver ett examensarbete och söker några lärare som kan tänka sig ställa upp på en telefonintervju kring klassbloggar och delaktighet för eleverna. Frågorna skickas naturligtvis i förväg. Mejla mig gärna så jag vet om ni har möjlighet eller inte. Mvh Marina

    Svara

Lämna en kommentar